+36 20 9526945 / brewer@printers.hu

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Vásárlási feltételek

1.A szerződési feltételek alapfogalmai

 

 

 

1.1 Szolgáltató adatai:

 

 Cégnév: SoftPrint Kft.

 

Székhelye: 6724 Szeged, Jakab Lajos u. 14. Fsz.13.

 

Tel.: 62/31-00-44

 

Email ügyfélszolgálat:brewer@printers.hu 

 

Adószám: 27280834-2-06

 

Cégjegyzékszám: 06 09 025718

 

Bejegyző cégbíróság: Szegedi Bíróság, mint cégbíróság

 

Cég képviselőjének neve: Vas Balázs

 

 

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

 

 

 

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi ezáltal a SoftPrint Kft. internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

 

 

1.3 Szállítók adatai:

 

 

 

1.3.1

 

 

 

A futárszolgálat áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja. 

 

 

 

Webáruház szerződési feltételek célja:

 

 

 

A Softprint Kft.a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

A Webáruház szerződési feltételei a Softprint Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

 

 

 

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

 

 

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

 

 

 

A SoftPrint Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

 

 

3. A Webáruház-szolgáltatás:

 

 

 

A SoftPrint Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

 

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

 

 

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A SoftPrint Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

 

 

3.2       A regisztrációhoz szükséges adatok:

 

 

 

Egyedi és érvényes e-mail cím;

 

A felhasználó neve;

 

Élő, és érvényes magyarországi lakcím;

 

Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;

 

 

 

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

 

 

 

Számlázási név,

 

Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja

 

Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,

 

Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,

 

Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.

 

 

 

3.4 A SoftPrint Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

 

Az adatok tárolására, archiválására, és kezelését önmaga végzi. Biztosítjuk az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adjuk ki, és szervereinken biztonságosan tároljuk. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

 

 

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

 

 

 

4.1 Általános jellemzők:

 

 

 

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Printer-Store Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

 

 

4.2 Regisztráció:

 

 

 

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

 

 

4.3 Megendelés módosítása, törlése:

 

 

 

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A SoftPrint Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a SoftPrint Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 
  • készpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
  • készpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
  • elektronikusan történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a készpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
  • "személyes áruátvétel" választása esetén, a SoftPrint Kft.ügyfélszolgálata értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

 

 

4.4 Fizetési feltételek:

 

 

 

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton megrendelés leadásakor, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben, illetve személyes átvétel esetén üzletünkben készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről elismervényt ad. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő számára felróható okból megtagadja, a SoftPrint Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján. Ez esetben megrendelő köteles megtéríteni a szállítással kapcsolatos felmerült költségeket.

 

A SoftPrint Kft webáruháza kedvezményes szállítási költsége nettó 1.952 HUF ( Bruttó 2480 HUF) kiszállításonként, amely tartalmazza az utánvét díját is. A kiszállítási díj a rendelt áru terjedelmétől, súlyától független. Nettó 31.496HUF( Bruttó40.000HUF) megrendelés felett a kiszállítási díj 50 Kg-ig ingyenes.

 

 

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

 

 

 

Általános kiszállítási határidőnél a szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

 

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

 

 

 

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást, valamint rendelésének státuszát a boltban is megtekintheti.

 

 

 

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:

 

 

 

5.1 Az elállás joga

 

 

 

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak, amennyiben az áru még nem került használatba vételre. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

 

 

5.2 A SoftPrint Kft. esetleges kára

 

 

 

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a SoftPrint Kft. követelheti a megrendelőtől.

 

 

 

5.3 Jótállás

 

 

 

Az eladó az általa eladott árukra a jogszabályban meghatározott jótállási időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

 

 
 

6. Záró rendelkezések

 

 

 

6.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

 

 

 

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a SoftPrint Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk. A szerződést magyar és angol nyelven érhetik el vásárlóink, és a regisztráció nyelvétől függően kerül megkötésre a szerződés.

 

 

 

6.2. A szerződés megszűnése

 

 

 

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó webáruház használati lehetőségét megszüntetjük.

 

A SoftPrint Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

 

 

6.3. A SoftPrint Kft. felelőssége nem terjed ki

 

 

 

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Printer Store Kft

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!